• Personas datu aizsardzības speciālista apmācības

    Kārtējās datu aizsardzības speciālista apmācības plānotas 2018. gada 6., 13., 14., 15.  un 29. martā.

    Lasīt tālāk
  • Seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu kvalifikācijas uzturēšanu.

    2018. gada 17. janvārī  notiks seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem, lai nodrošinātu kvalifikācijas uzturēšanu.

    Lasīt tālāk