INFORMĀCIJA PAPILDINĀTA 10.06.2022. 2022.gada 2.jūnija vakarā Māris Ruķers nosūtīja lūgumu Valsts prezidentam nodot 02.06.2022. pieņemto Elektronisko sakaru likumu otrreizējai caurlūkošanai Saeimā.

Latvijas Republikas Saeima 2022.gada 2.jūnija ārkārtas sēdē trešajā lasījumā pieņēma likumprojektu “Elektronisko sakaru likums” (Nr.1216/Lp13).

Pieņemtais Elektronisko sakaru likuma 99.-101.pants neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam un Eiropas Savienības tiesībām, it īpaši Eiropas Savienības pamattiesību Hartas 7. un 8.pantam. Par to detalizēti izklāstīts iesniegumā Valsts prezidentam.

Izskatot likumprojektu trešajā lasījumā, Saeima neņēma vērā ne Latvijas Republikas tiesībsarga, ne Māra Ruķera iesniegumā sniegtos apsvērumus attiecībā uz likumprojektu. Likumprojekta izstrādē arī netika ņemts vērā Māra Ruķera izteiktais viedoklis tiešsaistes formātā Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdēs 2022.gada 10. un 24.maijā, kuriem pievienojās arī Saeimas Juridiskais birojs.

SIA “E-sabiedrības risinājumi” valdes locekļa un datu aizsardzības speciālista Māra Ruķera ieskatā, Elektronisko sakaru likuma 99.-101.panta redakcija ir prettiesiska un apdraud Latvijas Republikas Satversmes 96.pantā nostiprinātās tiesības uz privāto dzīvi, līdz ar to, tika iesniegts lūgums Latvijas Republikas Valsts prezidentam Egilam Levitam pieprasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu un lūgt Saeimai pārstrādāt likuma 99.-101.pantu attiecībā uz saglabājamo datu regulējumu.

Pašreiz nav zināma Valsts prezidenta turpmāka rīcība attiecībā uz izsludināmo likumu, bet likuma izsludināšana ar esošajām 99.-101.panta redakcijām, novedīs pie šo pantu atcelšanas Latvijas Republikas Satversmes tiesā, jo likuma izsludināšanas gadījumā plānots iesniegt konstitucionālo sūdzību.

Saistībā ar Elektronisko sakaru likuma 99.-101.panta tiesiskuma problēmu, M.Ruķers 06.06.2022. pēcpusdienā ir uzaicināts un piedalās problēmai veltītā speciālā sanāksmē pie Latvijas Republikas Valsts prezidenta E.Levita.

Latvijas Republikas Valsts prezidents saistībā ar risku pārkāpt Latvijas Republikas Satversmes 96.pantu 2022.gada 9.jūnijā nolēma neizsludināt jauno Elektronisko sakaru likumu un nodot to otrreizējai caurlūkošanai Saeimai, nosūtot attiecīgu vēstuli Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei. Ar Valsts prezidenta vēstuli var iepazīties šeit.

image_pdf