Cienījamie interesenti!

Informējam, ka drīzumā atsāksim apmācību rīkošanu (klātienē, vai attālināti, atkarībā no notikumu virzības, saistībā ar COVID-19.) Konkrēti apmācību datumi tuvākajā laikā tiks precizēti.

Ņemot vērā milzīgo interesi tieši par nākamo grupu un ļoti ierobežoto vietu skaitu (lielas grupas neveidojam, lai saglabātu apmācību kvalitāti) iespējams, nevarēsim nodrošināt iespēju piedalīties visiem, kas to vēlas. Ja vēlaties garantētu vietu tieši tuvākajā apmācību grupā, iesakām savlaicīgi veikt rezervācijas maksu.

  • Rezervācijas maksa ir EUR 100,00 (ar PVN)*. Par to saņemsiet atsevišķu rēķinu. Atlikušais maksājums pilnībā jāsedz 3 darba dienas pirms apmācību sākuma.  (Ja tomēr nevarēsiet piedalīties nākamajā grupā, rezervācijas maksa var tikt pārnesta).
  • Saņemt rēķinu par rezervācijas maksu var, atrakstot pieprasījumu uz e-pastu: pieteikumi@e-risinajumi.lv, norādot informāciju par dalībnieku (vārds/uzvārds/e-pasta adrese) un rekvizītus rēķina izstādīšanai.
  • Pilna dalības maksa ir EUR 605,00 (ar PVN). (Dalības maksa var tikt pārskatīta, atkarībā no apmācību formas un ekonomiskās situācijas valstī).

Mūsu organizētās personas datu aizsardzības speciālista apmācības kvalificēta, zinoša un pieredzējuša speciālista vadībā, var būt noderīgas esošajā darbā, vai pat jaunas karjeras veidošanā!

Mēs rīkojam personas datu aizsardzības speciālista apmācības no 2008. gada. Esam pirmie, kas Latvijā uzsāka šo apmācību rīkošanu! Apmācības vada Latvijā, iespējams, pieredzējušākais speciālists personas datu aizsardzības jautājumos Māris Ruķers.

Klātienes formā, personas datu aizsardzības speciālista apmācības notiek Rīgā, Bauskas ielā 58A (VALDO centrā) no 10.00 līdz 17.00, 2.stāva konferenču zālē. Automašīnas novietošana pie ēkas bez maksas (iebraukšana no Skaistkalnes ielas). Attālināto mācību laikus, pēc nepieciešamības precizēsim, saskaņojot ar interesentiem.

Apmācību laikā notiek praktisku situāciju analīze un aktīva diskusija ar dalībniekiem, izpratnes padziļināšanai. Klātienes apmācībās nodrošinām arī kafijas pauzes un piedāvājam papildu sadarbību arī pēc apmācību noslēguma!

Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi šobrīd Latvijā ir ļoti pieprasīti, jo personas datu aizsardzības speciālistu skaits Latvijā ir salīdzinoši neliels, bet fizisko personu datu aizsardzība ir aktuāla praktiski visu uzņēmumu un iestāžu darbībā, kas nodarbojas ar jebkāda veida personas datu apstrādi (loteriju rīkošana, uzņēmuma klientu lojalitātes kartes, videonovērošana, personas datu apstrāde personāla daļā utt).

Lai piedalītos personas datu aizsardzības speciālista apmācībās, nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas, neskatoties uz to, vieglāk personas datu aizsardzības speciālista apmācību programmu apgūt būs tiem, kam ir izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā.

Apmācību nobeigumā, dalībniekiem tiks izsniegts apliecinājums, kas šobrīd atzīstams kā pierādījums zināšanām datu aizsardzībā. Apmācībām noslēdzoties, kursants varēs pildīt personas datu aizsardzības speciālista funkcijas.

(Papildus skaidrojums par personas datu aizsardzības apmācībām: šeit)

Neskaidrību gadījumā, droši, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu info@e-risinajumi.lv.

Organizējam arī informatīvus seminārus par aktuālajiem jautājumiem personas datu aizsardzības regulējumā. Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai.

image_pdf