Datu valsts inspekcija izsludina pirmo personas datu aizsardzības speciālista eksāmenu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem!

Saskaņā ar Datu valsts inspekcijas 2021.gada 15.jūnija lēmumu Nr.3-2.2/10-DVI datu aizsardzības speciālista eksāmens paredzēts 2021.gada 2.jūlijā SIA “Biznesa augstskola Turība” telpās Rīgā, Graudu ielā 682, plkst. 10.00. Reģistrācija eksāmenam tā norises vietā sāksies tā norises dienā plkst.09.30.

Līdzi jāņem:

  • mutes un deguna aizsegs (jālieto eksāmena norises vietā iekštelpās un klašu telpās)
  • sava pildspalva
  • personu apliecinošs dokuments – personas apliecība vai pase (uzrādot personu apliecinošo dokumentu pie reģistrācijas eksāmenam, var tikt lūgts uz mirkli noņemt mutes un deguna aizsegu, lai pārliecinātos par pretendenta identitāti)

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”3 29.1 apakšpunktu vienā eksāmena telpā neatradīsies vairāk par pieciem pretendentiem.

Savukārt, 2021.gada 29.jūnijā plkst.11.00 tiks organizēta attālināta pirmseksāmena konsultācija pretendentiem, kurā tiks sniegta vispārīga informācija par eksāmena norisi un saturu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus Inspekcijas darbiniekiem. Inspekcija individuāli (e-pastā) informēs pretendentus par pieslēdzoties konsultācijai izmantojamajiem risinājumiem.

Lūdzam papildu informācijai aplūkot Datu valsts inspekcijas mājas lapā publicēto saturu!

 

https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/informacija-2021gada-2julija-datu-aizsardzibas-specialista-eksamena-pretendentiem

image_pdf