Distances līgumu fiziskām un juridiskām personām, atteikuma veidlapu un informāciju par sūdzību pieņemšanu un strīdu risināšanu, variet lejupielādēt šeit:


Distances līgumu juridiskām personām lejupielādējiet šeit.. Distances līgumu fiziskām personām lejupielādējiet šeit.. Atteikuma tiesību veidlapu juridiskām un fiziskām personām lejupielādējiet šeit.. Informācija par sūdzību pieņemšanu un strīdu risināšanu fiziskām personām lejupielādējama šeit.. Informācija par sūdzību pieņemšanu un strīdu risināšanu juridiskām personām lejupielādējama šeit..

 

Līguma versija Nr.1/2020
(papildināta un
mainīta 14.05.2020.)

DISTANCES LĪGUMS

Līguma puses un vispārīgā informācija

Šis līgums tiek slēgts starp SIA “E-Sabiedrības risinājumi”, reģistrācijas numurs: LV40003734274, juridiskā adrese: Rīga, Pureņu iela 2B, LV-1029 (turpmāk – Pārdevējs), no vienas puses, un fizisku rīcībspējīgu personu, kura:

a) izmantojot interneta vietnē: www.e-risinajumi.lv (turpmāk – Interneta vietne) sadaļā “Pieteikšanās” pieejamo pakalpojumu pirkšanas formu, vai
b) nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: info@e-risinajumi.lv par nepieciešamo pakalpojumu un savus personas datus (turpmāk – Pasūtītājs),

izsaka vēlmi iegādāties, pasūta vai iegādājas jebkuru no Interneta vietnes sadaļā “Pieteikšanās” iekļautajiem Pakalpojumiem, no otras puses (abi kopā turpmāk saukti – Puses), noslēdz šo Distances līgumu (turpmāk – Līgumu).

• Šā līguma 1.punktā noteikta visu Pārdevēja Pakalpojuma iegādes kārtība; 2. un 3. punktā noteikti katras Pakalpojumu grupas atsevišķie noteikumi, bet 4.-9.punktā minētie noteikumi attiecas uz visa veida Pakalpojumiem, kuru pasūtījums noformēts ar Pārdevēja Interneta vietnes starpniecību.

• Šā Līguma noteikumi neattiecas uz pakalpojumiem, kas netiek noformēti ar Interneta vietnes starpniecību un, kuri tiek sniegti saskaņā ar individuālu vienošanos starp Pārdevēju un klientu.

• Šā Līguma noteikumi neattiecas uz Interneta vietnes informatīvo saturu, kurš pieejams vietnes lietotājiem bez maksas.

• Uz šo Līgumu ir attiecināmi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”.

1. Pakalpojumu pasūtīšanas, piegādes un
apmaksas vispārīgie noteikumi.

1.1. Pārdevējs Interneta vietnē piedāvā un piedāvās dažāda veida digitālā satura pakalpojumus (video lekcijas, seminārus, apmācības, izstrādātu juridisku dokumentu paraugus un citus mācību materiālus vai tiešsaistes nodarbības), kas pieejami zem Pārdevēja Interneta vietnes sadaļas “Pieteikšanās”.
1.2. Pārdevējs pašreiz Interneta vietnē piedāvā Pakalpojumus tikai par vienreizēju samaksu (bez regulāro maksājumu rakstura).
1.3. Lai iegādātos Pakalpojumus, Pasūtītājam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:
1.3.1. Pakalpojumu noformēšanu un pirkšanu (digitālā satura gadījumā arī saņemšanu) īsteno, veicot apmaksu ar maksājuma karti vai internetbanku, ko var noformēt 24 stundas diennaktī;
1.3.2. Pasūtītājs Interneta vietnē iepazīstas ar Pakalpojumu, tā aprakstu, un cenu, kā arī pats izvēlas sev interesējošo Pakalpojumu saskaņā ar tā nosaukumu; Pasūtītājs veic klikšķi uz interesējošā Pakalpojuma nosaukuma, pēc kā Interneta vietnē tiek piedāvāts pakalpojuma apraksts ar Pakalpojuma būtisko informāciju. Pasūtītājs novērtē konkrētā Pakalpojuma piemērotību savām vajadzībām;
1.3.3. ja Pasūtītājs vēlas iegādāties Pakalpojumu, jāveic klikšķis uz komandas “Pievienot grozam”, pēc kā Pasūtītājs var atlasīt vēl citus Pakalpojumus, vai arī pabeigt izvēlētā Pakalpojuma iegādi;
1.3.4. lai pabeigtu jau izvēlēto Pakalpojuma iegādi, jāveic klikšķis uz pirkuma groza piktogrammu Interneta vietnes izvēlnes paneļa labajā pusē, kur jābūt redzamai kopējā iepirkuma groza pirkuma summai; atverot iepirkuma groza sadaļu Interneta vietnes, jaunā izklājlapā tiek atspoguļoti visi Pasūtītāja izvēlētie un iepirkuma grozā ievietotie Pakalpojumi, katra Pakalpojuma vienas vienības cena, daudzums un Pakalpojumu kopīgā visu vienību summa un pievienotās vērtības nodokļa summa (“Groza kopsavilkums”);
1.3.5. ja Pasūtītājs vēlas mainīt pirkumu, iepirkuma grozā pirms apmaksas veikšanas var koriģēt Pakalpojuma (piemēram, semināra dalībnieku skaits) daudzumu (to samazinot vai palielinot), klikšķinot uz bultiņām. Pakalpojumu daudzumu nevar koriģēt video lekciju gadījumā, jo katru reizi tiek iegādāta tikai viena video lekcija. Pēc Pakalpojumu skaita koriģēšanas darbības jāklikšķina uz komandu “Atjaunināt grozu”. Gadījumā, ja konkrētā Pakalpojuma skaits iepirkuma groza sadaļā tiks samazināts līdz nullei un atjaunināts, iepirkumu grozs būs tukšs un tad Pakalpojumu izvēle jāsāk no jauna;
1.3.6. ja Pasūtītājs vēlas iegādāties izvēlēto Pakalpojumu, jāklikšķina “Turpināt noformēt pirkumu”. Interneta vietnē atveras pieteikuma forma “Pasūtījuma noformēšana”, kurā jāaizpilda obligātie, bet pēc Pasūtītāja izvēles arī fakultatīvie datu lauki. Informācija par personas datu apstrādi iekļauta attiecībā uz iesniegtajiem personas datiem ir iekļauta Pārdevēja privātuma politikā;
1.3.7. pērkot jebkuru no digitālā satura pakalpojumiem, Pasūtītājs izvēlas vienu no norādītajiem maksājuma veidiem: maksājumu par pārskaitījumu, maksājumu ar internetbanku vai maksājumu maksājuma karti. Apmaksu nevar veikt, kamēr Pasūtītājs neapstiprina, ka piekrīt šā Līguma noteikumiem (pēc šī Līguma izlasīšanas interneta vietnē, ieliekot atzīmi pie apliecinājuma “Esmu iepazinies un piekrītu Distances līgumam”);
1.3.8. izvēloties apmaksas veidu “Ar bankas pārskaitījumu” Pārdevējs nosūta Pasūtītājam uz Pakalpojuma pieteikumā formā norādīto e-pasta adresi līgumu-rēķinu, kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa un kopā ar šo Līgumu veido kopīgos Līguma noteikumus, kas saistoši Pasūtītājam. Visu Pakalpojuma galīgā cena tiek norādīta pirms apmaksas veikšanas un tiek skaidri atspoguļota arī uz Pasūtītāja e-pasta adresi piegādātajā rēķinā PDF formāta datnē un tā norēķinu veikšanas gadījumā netiek izmainīta;
1.3.9. Rēķins par Pakalpojumiem tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Lai saņemtu Pakalpojumu, rēķina apmaksa Pasūtītājam jāveic pilnā apmērā rēķinā norādītajā datumā un kārtībā, norādot pārskaitījuma informācijas laukā līguma-rēķina numuru (norādīts rēķina labajā pusē, piemēram ML1020/2020).
1.3.10. Uzmanību! Izvēloties apmaksas veidu “ar bankas pārskaitījumu”, piekļuvi Pakalpojumam izsniegsim tikai nākamās darba dienā pēc rēķina apmaksas datuma. Ja vēlaties Pakalpojumu saņemt uzreiz, aicinām izvēlēties apmaksas veikšanu ar maksājuma karti vai internetbanku.
1.3.11. Jebkura maksājuma pārtraukšanas gadījumā, apmaksas process jāsāk no jauna. Ja izvēloties apmaksas veidu “ar bankas pārskaitījumu” rēķins nav apmaksāts noteiktajā datumā vai rēķins ir apmaksāts daļēji, tad tas tiek anulēts un Pakalpojuma iegāde jāsāk no jauna. Ja rēķins tiks apmaksāts pēc tā anulēšanas, apmaksātās summas izmantošanai sazināsimies ar Pasūtītāju.
1.3.12. Veicot apmaksu ar internetbanku vai maksājuma karti, uz Pasūtītāja e-pasta adresi tiek automātiski nosūtīts rēķins PDF formāta datnē, kurā būs iekļauta tā informācija, kas tika norādīta aizpildot formu sadaļā “Pasūtījuma noformēšana”.
1.3.13. Noslēgtos līgumus Pasūtītājam vēlāk nav iespējams apskatīties Interneta vietnē un Līguma apliecinājums ir līgums-rēķins PDF formātā.

2. Digitālā satura piegādes atsevišķie noteikumi.

2.1. Pēc Pakalpojuma apmaksas (piemēram, video lekcija), Pārdevējs kopā ar rēķinu par apmaksāto pakalpojumu nosūta uz Pasūtītāja pārstāvja norādīto e-pasta adresi saiti video lekcijas aplūkošanai vai kodu cita digitālā satura lejupielādei. Iegādājoties digitālo saturu, Pasūtītājs neiegūst savā valdījumā video datni, bet tikai tiesības lekciju noskatīties. Noklikšķinot uz saņemtās saites, Pasūtītājs tiek novirzīts uz iespēju iegūt (video gadījumā – noskatīties/materiālu gadījumā lejupielādēt) iegādāto saturu Pārdevēja mājas lapā.
2.2. Ja Pasūtītājs vēlas izmantot Pakalpojumu vēlāk, saite vai kods ir aktīvs 48 stundas no nosūtīšanas brīža. Tāpat saņemto saiti vai kodu var aktivizēt ne vairāk, kā 3 reizes, ja Pārdevējs kādu iemeslu pārtrauc video noskatīšanos (piemēram, izslēdz datoru, vai vēlas turpināt pakalpojuma izmantošanu vēlāk). Pēc saites vai koda aktivizēšanas 3 reizes 48 stundu ietvaros, Pārdevēja pakalpojums ir izpildīts un saite vairs nebūs derīga arī tad, ja Pakalpojums nebūs izmantots pilnībā.
2.3. Ja Pasūtītājs faktiski vispār neizmanto Pakalpojuma atvēršanas iespējas, kas norādītas šajā Līgumā un e-pasta sūtījumā, ar kuru piegādāta saite vai kods, tad saites vai koda derīguma termiņu vienu reizi var pagarināt, piesakot šādu nepieciešamību uz e-pastu: info@e-risinajumi.lv, kā papildu pakalpojumu. Papildu pakalpojuma apmaksas gadījumā tiks nosūtīta jauna saite vai kods. Šādu pakalpojumu uz katru neizmantoto digitālā satura pakalpojumu var iegādāties tikai vienu reizi un, ja no katra Pakalpojuma sākotnējās iegādes nav pagājušas vairāk, kā 72 stundas. Saites derīguma termiņa pagarināšanu nevar veikt, ja 48 stundu laikā saite ir aktivizēta 3 reizes.
2.4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.13.punktu, Pasūtītājam pēc digitālā satura Pakalpojuma iegādes un saites vai koda saņemšanas nav atteikuma tiesības arī tad, ja tas faktiski neizmanto nosūtīto saiti un Pasūtītājs tam piekrīt. Pasūtītājam nav arī tiesības atteikties no digiālā satura saites termiņa pagarināšanas, kas ir iegādāta. Pasūtītājam šā Līguma kārtībā pastāv atteikuma tiesības tikai gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis digitālā satura pakalpojuma pasūtījumu, izvēloties veikt apmaksu ar bankas pārskaitījumu, bet pārskaitījumu vēl nav veicis un līdz ar to nav saņēmis saiti vai kodu iegādātā digitālā satura atvēršanai.

3. Klātienes semināru (apmācību) iegādes un apmeklēšanas
atsevišķie noteikumi.

3.1. Pārdevējs, saņemot informāciju no dalībnieku pieteikuma formas, automātiski izsūta rēķinu uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi, kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Lai rezervētu vietu klātienes apmācībās, rēķina apmaksa jāveic pilnā apmērā tajā norādītajā termiņā un kārtībā, norādot pārskaitījuma informācijas laukā rēķina numuru.
3.2. Pārdevējs e-pasta sūtījuma formā sniedz Pasūtītājam informāciju par apmācību dalības vietas rezervāciju vai citu informāciju. Pakalpojuma sniedzēja apstiprinājums uzskatāms tikai par apmācību dalības vietas rezervāciju. Dalības vieta Pasūtītājam tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad Pasūtītājs samaksu par Pakalpojumu veicis pilnā apmērā saskaņā ar rēķinu. Piesakoties uz pasākumu vēlāk, kā 48 stundas līdz plānotajam pasākumam (pēc Interneta vietnē norādītā pieteikšanās termiņa beigām), Pasūtītāja dalība tiek akceptēta, ja Pasākumā var nodrošināt attiecīgu papildu vietu skaitu. Šādā gadījumā rēķina apmaksas nosacījumi tiek iekļauti rēķinā, kas veido daļu no šī līguma noteikumiem un Pārdevējs var piemērot līdz pat 15% augstāku dalības maksu, salīdzinot ar dalības maksu, kura norādīta Interneta vietnē sākotnējiem pieteikumiem.
3.3. Ja Pasūtītājs nesamaksā rēķinu tajā paredzētajā termiņā bez brīdinājuma, rēķins tiek automātiski anulēts.
3.4. Ja Pasūtītājs ne vēlāk, kā 4 darba dienas pirms pasākuma sākuma datuma un laika ir brīdinājis Pārdevēju uz e-pasta adresi: info@e-risinajumi.lv par to, ka neapmeklēs klātienes apmācības, Pasūtītājam pēc izvēles ir tiesības saņemt atpakaļ 100% no samaksātās dalības maksas (ieskaitot PVN summu), vai pārcelt samaksāto dalības maksas daļu uz cita veida apmācībām, to norādot e-pasta sūtījumā. Atteikumā norādāms apmaksātā rēķina numurs.
3.5. Ja Pasūtītājs ne vēlāk, kā 48 pirms pasākuma sākuma datuma un laika ir brīdinājis Pārdevēju uz e-pasta adresi: info@e-risinajumi.lv par to, ka neapmeklēs klātienes apmācības, Pasūtītājam pēc izvēles ir tiesības saņemt 80% no visas savas samaksātās dalības maksas (ieskaitot PVN summu) atmaksu, vai pārcelt samaksāto dalības maksas daļu uz cita veida apmācībām, to norādot e-pasta sūtījumā. Atteikumā norādāms apmaksātā rēķina numurs.
3.6. Ja Pasūtītājs nav brīdinājis Pārdevēju par neierašanos klātienes apmācībās vismaz 48 stundas pirms pasākuma sākuma datuma un laika, nav ieradies, bet ir samaksājis rēķinu, Pasūtītājs atmaksā tikai 80% no Pasūtītāja samaksātās dalības maksas, pārējo summu ieturot, kā plānotās izmaksas par sagatavotajiem mācību materiāliem un citiem organizoriskajiem izdevumiem.
3.7. Atmaksas veikšanu šā Līguma 3.4. un 3.5.punktā paredzētajā gadījumā var pieprasīt tikai tas Pasūtītājs, kurš ir veicis faktisko maksājumu par Pakalpojumu, nevis persona, kuras labā maksājums veikts. Noteikumi par dalības maksas atmaksu šī punkta ietvaros netiek piemēroti ārkārtas apstākļu gadījumā valstī, kad Pārdevējs uzsāk apmācību organizāciju un risina apmācību jautājumus pēc ārkārtas stāvokļa beigām.
3.8. Ja Pārdevējs pārceļ klātienes apmācību datumu un laiku, par to informē Pasūtītāju savlaicīgi, norādot uz iespēju apmeklēt šādu pašu pasākumu citā datumā un laikā. Pasūtītājs var atteikties no klātienes apmācību apmeklējuma citā datumā, saņemot atpakaļ iemaksāto dalības maksu.
3.9. Pakalpojums pret Pasūtītāju tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Pasūtītājs ir ieradies uz klātienes semināru; parakstījies par apmeklējumu; saņēmis mācību materiālus (ja tādi ir paredzēti); saņēmis apliecinājumu par apmācību apmeklējumu.

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītājs apņemas:
4.1.1. Pirms katra pasūtījuma veikšanas iepazīties ar Interneta vietnes Līguma noteikumiem un Privātuma, kā arī sīkdatņu politiku;
4.1.2. noformējot jebkuru Pakalpojuma pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt Pakalpojumu pilnā apmērā un sagatavot rēķinu;
4.1.3. savlaicīgi apmaksāt Pakalpojumu saskaņā Rēķinā norādīto apmaksas termiņu un noteikumiem;
4.1.4. izmantot saņemtos mācību materiālus vai digitālos materiālus tikai personīgai lietošanai, nenodot tos trešajām personām, kā arī, neizmantot tos komerciālos nolūkos;
4.1.5. Pasūtītājam ir tiesības uz to, ka bankas pārskaitījuma gadījumā apmaksu viņas labā veic cita persona, taču apmaksas informācijas laukā jābūt iekļautai informācijai par rēķina numuru.

4.2. Pasūtītājam ir tiesības:
4.2.1. saņemt Pakalpojumu atbilstoši veiktajam Pakalpojuma aprakstam un prasībām;
4.2.2. neskaidrību gadījumā Pakalpojuma sniegšanas vērsties pie Pakalpojuma sniedzēja ar jautājumiem;
4.2.3. izmantot šajā Līgumā noteiktās Pasūtītāja iespējas.

4.3. Pārdevējs apņemas:
4.3.1. izpildīt Pakalpojumu un iesniegt Pasūtītājam informāciju, materiālus vai digitālos materiālus, kas paredzēti izvēlētā Pakalpojuma saturā, saskaņā ar Pakalpojuma aprakstu;
4.3.2. sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;
4.3.3. savlaicīgi informēt (arī elektroniski) Pasūtītāju par Pakalpojuma pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja Pakalpojuma pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojuma izpildes termiņi vai Pakalpojuma sniegšanas vieta;
4.3.4. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par saņemto Pakalpojumu un sniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi pēc būtības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
4.3.5. ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā.

4.4. Pārdevējam ir tiesības:
4.4.1. pēc Pakalpojuma pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā uz norādītajiem kontaktiem sazināties ar Pasūtītāju, lai precizētu Pakalpojuma pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai Pasūtītāju;
4.4.2. neuzsākt Pakalpojuma pasūtījuma izpildi un nepielaist pie apmācībām personu, ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa saskaņā ar noteikumiem par dalību semināros un noteikumiem par digitālo saturu;
4.4.3. mainīt klātienes apmācību norises datumus, laiku un vietu, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
4.4.4. pārtraukt iespēju noformēt pieteikumus Pakalpojumam, ja apmācību vietu skaits ir ierobežots. Ierobežotu vietu skaita gadījumā sniegt Pakalpojumu Pasūtītājiem Pakalpojuma apmaksas datumu secībā.

5. Pretenziju izskatīšanas kārtība.

5.1. Pretenzijas Pārdevējam drīkst izteikt tikai Pasūtītāji, kuri ir uzsākuši un veikuši Pakalpojuma noformēšanu vai veikuši Pakalpojuma apmaksu Pārdevējam. Personas, kuras apmeklē Interneta vietni, bet nav veikušas pieteikšanos Pakalpojumam, var sniegt tikai ierosinājumus Interneta vietnes sadaļā “Kontakti” un “Sazinieties ar mums”.
5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, Pasūtītājam jāvēršas pie Pārdevēja ar attiecīgu rakstiski noformētu iesniegumu, to nosūtot ar ierakstītu vēstuli uz Pārdevēja juridisko adresi vai e-pasta adresi, pretenziju parakstot ar elektronisko parakstu.
5.3. Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Pārdevējs atzīst atbilstoši Līguma 1.punktam iesniegto Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Pasūtītāja pretenzijā minētos iebildumus novērstu.
5.4. Pārdevējs atbild arī uz neparakstītu iesniegumu pēc būtības (piemēram, e-pasta formā vai telefoniski), taču šādā gadījumā netiek izsniegti personas dati, netiek noformēts pieteikums dalības maksas atmaksai, kā arī netiek realizētas atteikuma tiesības vai citi personīg risināmi jautājumi.

6. Atbildība un strīdu izšķiršana.

6.1. Pusēm izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā (piemēram, Pasūtītājam tiek atslēgts interneta tīkls vai tml).
6.2. Pārdevējs nav atbildīgs par nosūtīto mācību materiālu vai digitālā satura nesaņemšanu laikā, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies Pasūtītāja sakaru, neatbilstošu iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t.sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pasūtītāja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja gribas un kontroles.
6.3. Pārdevējs neatbild un negarantē par Pakalpojuma atbilstību jebkādām Pasūtītāja subjektīvajām vēlmēm vai izmantošanas mērķiem. Pārdevējs neatbild, ja Pasūtītājs savas tiesības neizmanto vai izmanto neatbilstoši.
6.4. Pakalpojuma saturs ir atbilstošs tā iegādes datumā. Pārdevējs neatbild par jau iegādātā un izmantotā satura atjaunošanu pēc Pakalpojuma iegādes vai sniegšanas, ja pēc satura iegādes ir grozīti Eiropas Savienības vai Latvijas normatīvie akti, Datu valsts inspekcijas vai tiesu prakse, kura rezultātā Pakalpojuma saturs daļēji vai pilnībā atšķirtos. Šim mērķim Pārdevējs turpmāk piedāvā iegādāties atjauninātu Pakalpojumu vai, ievieto komentārus Interneta vietnes sadaļā “Jaunumi” ar vispārīgu informāciju par izmaiņām.
6.5. Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt. Visos gadījumos Pakalpojuma sniedzēja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Pārdevējam konkrētā Pakalpojuma ietvaros.

7. Strīdu izšķiršana.

7.1. Jebkuru strīdu vai nesaskaņu, kas starp Pusēm var rasties sakarā ar šo Līgumu, Puses vienojas risināt savstarpēju sarunu ceļā.
7.2. Gadījumā, ja strīds 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek atrisināts sarunu ceļā, strīds atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem tiesību aktiem var tikt nodots izšķiršanai tiesā.
7.3. Ja Pārdevējs atzīst Pasūtītāja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Pasūtītājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Pasūtītāju neapmierina Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais strīda risinājums, Pasūtītājam ir tiesības izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Pārdevēju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Atteikuma tiesības.

8.1. Pasūtītājam, kā patērētājam, ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pakalpojuma pasūtījuma noformēšanas (izrakstīts nosūtīts rēķins), atteikties no šī Līguma, neminot iemeslu, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas, izņemot gadījumus, kad Pakalpojuma sniegšana jau ir uzsākta (piemēram, klātienes apmācības), Pakalpojuma sniegšana ir pabeigta atteikuma tiesību izmantošanas termiņā; atteikuma tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Līgumu nav iespējamas;
8.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Līguma noslēgšanas dienas, t.i. ar brīdi, kad Pasūtītājs sadaļā “Pasūtījuma noformēšana” ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu, noklikšķinot uz “Veikt pasūtījumu”. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Pasūtītājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
8.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pasūtītājam jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot Pārdevējam uz e-pastu: info@e-risinajumi.lv pareizi aizpildīta Līguma pielikumā esošā atteikuma veidlapa vai nepārprotams brīvas formas paziņojums par vēlēšanos atteikties no Pakalpojuma, norādot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un deklarēto dzīvesvietas adresi.
8.4. Ja Pasūtītājs izmanto atteikuma tiesības savlaicīgi, šis Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs atmaksā Pasūtītājam no viņa saņemtos maksājumus ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ticis informēts par lēmumu atteikties no Līguma. Atmaksa tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Pasūtītājs izmantojis sākotnējam darījumam, ja vien Pasūtītājs nav skaidri paudis vēlmi to darīt citādi un ir pilnībā norādījis atmaksas rekvizītus. Pakalpojumu sniedzējs neatbild par Pasūtītāja iesniegto rekvizītu kļūdām vai neatbilstību Pasūtītāja datiem un citai personai vai uz citu norēķinu kontu atmaksātā dalības maksa netiek vēlreiz atmaksāta uz pareizu Pasūtītāja norēķinu kontu.
8.5. Pārdevējs, saņemot atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Pasūtītājam par tā saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pasūtītāja atteikuma veidlapā vai brīvas formas paziņojumā norādīto e-pasta adresi.
8.6. Pasūtītājs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv. Atteikuma veidlapa atrodama šeit.

9. Citi noteikumi.

9.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteikumiem ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu un Pasūtītājam ir nosūtīts rēķins (vai arī veikta apmaksa ar internetbanku vai maksājuma karti). Līgums ir noslēgts uz laiku līdz saistību izpildei.
9.2. Pasūtītājs, pirms apmaksas veikšanas, atzīmējot piekrišanu šā Līguma noteikumiem apliecina, ka visi Līguma noteikumi viņam ir skaidri saprotami, un uzņemas tos pildīt pilnā apjomā.
9.3. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt noteikumus, tos publicējot Interneta vietnes sadaļā. Pasūtītājam tiek piemērota to noteikumu redakcija, kas ir spēkā Pakalpojumu noformēšanas uzsākšanas brīdī.
9.4. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.5. Gadījumā, ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējos šā Līguma noteikumus.

Pakalpojumu sniedzēja kontaktinformācija ir atrodama šeit.

image_pdf