Eiropas datu aizsardzības kolēģija 2019.gada 4.novembrī Briselē rīko iesaistīto pušu informatīvu sanāksmi par datu subjekta tiesībām.

2019.gada 4.novembrī Eiropas datu aizsardzības kolēģija (EDAK) Briselē (Beļģija) rīko iesaistīto pušu informatīvu sanāksmi – speciālu semināru, lai apzinātu prakses problēmas ar Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr.2016/679 (Regula) noteikto datu subjekta tiesību bloka īstenošanu. Seminārs tiek organizēts, lai iegūtos viedokļus turpmāk izmantotu EDAK vadlīniju izstrādei par datu subjekta tiesībām.

Minētajā pasākumā piedalās SIA “E-sabiedrības risinājumi” valdes loceklis Māris Ruķers.

Par pasākumā pieredzēto informēsim Jūs šā gada 7.novembra seminārā personas datu aizsardzības speciālistiem!

 

image_pdf