Eiropas Datu aizsardzības kolēģija apstiprina vadlīnijas par VDAR 25.pantā noteiktā integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma pienākuma izpratni

2019.gada 13.novembrī Eiropas Datu aizsardzības kolēģija apstiprināja vadlīnijas Nr.04/2019 par VDAR 25.pantā noteiktās integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma pienākuma izpildes izpratni (publicētas 20.novembrī). Dokumentam pagaidām ir publiskās konsultācijas versijas statuss – ikviens var iesniegt priekšlikumus vai komentārus tā uztveramības uzlabošanai vai pilnveidošanai līdz 2020.gada 16.janvārim.

Dokuments pieejams šeit.

image_pdf