Eiropas Komisija pieņem jaunās standarta klauzulas personas datu nosūtīšanai uz trešajām valstīm

Uzsākot piemērot Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) no 2018.gada 25.maija spēkā joprojām bija dokumenti, kas pieņemti vēl ar šo Regulu atceltās Direktīvas 95/46/EK laikā. Trīs no tādiem dokumentiem bija saistīti ar pietiekama personas datu aizsardzības līmeņa risinājumu personas datu nosūtīšanai uz trešajām valstīm – personas datu nodošanas standarta klauzulas vai citiem vārdiem sakot, – standarta līguma paraugs.

Eiropas Komisija 2021.gada 4.jūnijā pieņēma jaunās standarta klauzulas (Eiropas Komisijas piemērojošais lēmums ar standarta līguma klauzulām personas datu nosūtīšanai uz trešām valstīm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.2016/679), kas stāsies spēkā 20 dienas pēc publikācijas Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī.

Jauno standarta klauzulu izstrādāšanu zināmā mērā paātrināja tā saucamā Eiropas Savienības tiesas Maximillian Schrems lieta (Nr.C-311/18), ar kuru tika atcelts Eiropas Komisijas lēmums Nr.2016/1250 par Privātuma vairogu. Proti, Eiropas Savienības tiesā tika apšaubīts ne tikai Privātuma vairoga risinājums, bet arī uz Direktīvas 95/46/EK pamata iepriekš pieņemto standarta klauzulu lēmumu atbilstība mūsdienu situācijai. Kaut arī Eiropas Savienības tiesa ar nolēmumu lietā Nr.C-311/18 atstāja spēkā iepriekšējās klauzulas, tās, protams, bija steidzami jāaizstāj ar jaunām.

Jāpiebilst, ka Eiropas Komisija tiešām šo jautājumu varēja atrisināt jau ātrāk, jo no Regulas piemērošanas ir pagājuši 3 gadi!

Ar pieņemto dokumentu var iepazīties šeit, bet informācija vēl nav tulkota latviešu valodā.

image_pdf