Izdots Eiropas Komisijas lēmuma projekts par personas datu apstrādes apstrādes līmeņa pietiekamību Dienvidkorejā

Eiropas Komisija 2021.gada 14.jūnijā pieņēma personas datu aizsardzības atbilstības lēmuma projektu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.2016/679 par personas datu pietiekamu aizsardzību, ko Korejas Republika veic saskaņā ar Korejas Republikas Personas informācijas aizsardzības likumu.

Atbilstoši lēmumam tika secināts, ka Dienvidkoreja nodrošina būtībā līdzvērtīgu aizsardzības līmeni, kāds garantēts saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR). Adekvātuma sarunu ietvaros ES un Dienvidkoreja vienojās par vairākiem papildu drošības pasākumiem, kas pilnveidos un papildinās Dienvidkorejā apstrādāto personas datu aizsardzības pasākumus, piemēram, attiecībā uz pārredzamību, īpašas kategorijas personas datiem un turpmāku datu pārsūtīšanu.

Lai šis lēmuma projekts iegūtu galīgā lēmuma statusu, ir vēl nepieciešams saņemt Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) atzinumu, kā arī pēc atzinuma saņemšanas, lēmuma projekts ir vēl jāapstiprina pārstāvju komitejai, kas sastāv no ES dalībvalstu pārstāvjiem.

Pēc šo darbību pabeigšanas Eiropas Komisija varēs pieņemt galīgo lēmumu par personas datu apstrādes atbilstību Dienvidkorejā atbilstoši VDAR prasībām.

image_pdf