Mēs sniedzam dažāda veida  juridiskos pakalpojumus administratīvo, komerctiesību un civiltiesību jomā, tai skaitā pārstāvam savu klientu intereses valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, kā arī attiecībās ar citām personām.

CIVILTIESĪBAS

Mēs piedāvājam:

 • juridiskās konsultācijas civiltiesību un civilprocesa jautājumos;
 • darījumu juridisko nodrošinājumu, līgumu un citu darījuma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
 • izstrādāt un iesniegt pieteikumus tiesām, sagatavot paskaidrojumus un pretargumentus;
 • pārstāvību tiesās atbilstoši Civilprocesa likumam;
 • jebkādu jautājumu izskatīšanu, kas saistīta ar civiltiesisko strīdu risināšanu , un atbilstošu juridiskās palīdzības nodrošināšanu.

 

ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

Mēs piedāvājam:

 • juridiskās konsultācijas administratīvo tiesību un administratīvā procesa jautājumos;
 • iesniegumu, pieteikumu, pretenziju sagatavošanu valsts un pašvaldību iestādēm;
 • pārstāvību valsts un pašvaldību iestādēs;
 • pārstāvību tiesā administratīvajā procesā.

 

KOMERCTIESĪBAS

Mēs piedāvājam:

 • juridiskās konsultācijas komerctiesību jautājumos;
 • dokumentu paketes sagatavošanu komersanta reģistrācijai komercreģistrā;
 • dokumentu sagatavošanu izmaiņu reģistrēšanai komercreģistrā;
 • nodrošinām dokumentu iesniegšanu un saņemšanu no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.

Lai saņemtu konsultāciju un uzzinātu aptuvenās izmaksas, lūgums pieteikties elektroniski, šeit, rakstīt e-pastu uz pieteikumi@e-risinajumi.lv, vai zvanīt: +371 67291372.

image_pdf