Kā pirms 15 gadiem tika izveidota SIA “E-sabiedrības risinājumi”?

SIA “E-sabiedrības risinājumi” šā gada 21.martā ir 15 gadu dibināšanas jubileja.

SIA “E-sabiedrības risinājumi” 2005.gadā vienpersoniski dibināja jurists Māris Ruķers, kurš arī ir pašreiz uzņēmuma līderis. Firma nav ekonomikas tīģeris pat ne Latvijas mērogiem. Tas saistīts ar to, ka no firmas dibināšanas pirmssākumiem par galveno darbības virzienu tika liktas konsultācijas un pakalpojumi personas datu aizsardzības jomā, kas ne 2005.gadā, ne faktiski arī vēl 2012.gadā tā īsti nebija populāras. Pirmie datu aizsardzības skandāli sākās ar NEO lietu. Citi tajā laikā nodarbojās ar nekustamo īpašumu tirdzniecību, pēc tam ar maksātnespējas procesiem un par datu aizsardzību tikai pabrīnījās. Tikai no 2018.gada darbojamies ar pilnu jaudu tieši personas datu jautājumos.

SIA “E-sabiedrības risinājumi” no 2008.gada līdz pat šodienai ir apmācījusi lielāko daļu personas datu aizsardzības speciālistu, kuri praktizē dažādos uzņēmumos. Tāpēc mēs ļoti labi zinām daudzas tiesību jomas un ar to saistītās problēmas.

Kā radās nosaukums “E-sabiedrības risinājumi”?

Veidojot nosaukumu tika ņemts vērā, ka jaunā gadsimta sākumā Eiropas Savienībā bija trendīgi izteikties, ka dzīvojam informācijas sabiedrībā vai e-sabiedrībā. Tā arī tika nolemts, ka uzņēmuma mērķis būs risināt jautājumus, kuri ir svarīgi informācijas sabiedrības laikmetam. Tajā laikā tik garus nosaukumu tomēr nebija pieņemts veidot un daudziem sadarbības partneriem šāds nosaukums radīja izbrīnu. Tika izstrādāts arī logo, kurš sākas ar burtu “E” un šis vārdu salikums ar piktogrammu ir reģistrēts, kā preču zīme. Drīz vien gan atklājās, ka darbojās līdzīgs uzņēmums, kur mājas lapas domēns ir tāds pats, kā mums, tikai bez defises, taču nevienam no mums tas nav traucējis.

Ievērojamākie rezultāti 15 gadu griezumā

 • Abonējama izdevuma “Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri” izdošana un piegāde uzņēmumiem 2005.gadā. Pārstrādāta izdevuma “Fizisko personu datu aizsardzības likuma komentāri” izdošana 2008.gadā grāmatas formā
 • Datu valsts inspekcijas pārstāvība administratīvajā tiesā (līdz 2008.gadam) ar 95% vinnētām lietām, pamatā jautājumos par administratīvā soda piemērošanu pārkāpējiem
 • Pētījuma veikšana sadarbībā ar auditorfirmu, kā rezultātā Saeimā 2012.gadā Saeimā tika izdarīti konceptuāli grozījumi Iesniegumu likumā
 • Grozījumu izstrāde Fizisko personu datu aizsardzības likumā saskaņā ar līgumu ar Tieslietu ministriju
 • Vairāk, kā 800 apmācītu cilvēku tikai personas datu aizsardzības speciālista mērķiem (neskaitot izbraukuma un cita rakstura seminārus)
 • Līdzdalība konsultatīvos pasākumos par Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratni Moldovas Datu uzraudzības iestādē 2018.gadā
 • 2 reizes gadā pulcējam datu aizsardzības speciālistus uz aktuālu problēmu semināriem
 • Apmācības Latvijas Republikas tiesnešiem, zvērinātiem advokātiem, Valsts policijas vadībai, pašvaldībām un citām iestādēm.
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas atbalsts vairāk, kā 100 organizācijās Latvijā.
 • Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada marta lēmums par vēršanos Eiropas Savienības tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem par Vispārīgās datu aizsardzības regulas intepretāciju klienta lietā

Ko mēs piedāvājam šodien?

15 gadu gaitā mums ir izveidojusies plaša pieredze dažādās jomās, tāpēc nebaidieties vērsties pie mums ne tikai par Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumiem. Turpmāko jomas attīstību redzam elektronisko sakaru virzienā (Eiropas Savienībā top jauna regula), Latvijas normatīvo aktu izmaiņās (ne visi normatīvi ir saskaņoti ar datu aizsardzības prasībām), sertifikācijas un atbilstības novērtējumos. Aktualizēsies datu subjektu pretenzijas, kas sāks formēties civilprasībās pret pārziņiem, līdz ar to gan saistībā ar Datu valsts inspekcijas piemērotajiem sodiem, gan datu subjekta pretenzijām var kļūt aktuāli arī tiesvedības procesi.

Mēs varam:

 • veikt normatīvo aktu izstrādi, pārstāvēt Saeimā un ministrijās
 • sniegt konsultācijas administratīvo tiesību jomā
 • pārstāvēt tiesā administratīvajās lietās vai civillietās
 • nodrošināt iekšējās apmācības personas datu jomā un protams, veikt Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu

SIA “E-sabiedrības risinājumi” valdes loceklis,                        

Māris Ruķers

image_pdf