Šā gada 6.augustā Valsts sekretāru sanāksmē tika izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” un drīzumā noteikumu projekts tiks apstiprināts Ministru kabineta sēdē.

Tas nozīmē, ka, iespējams, jau šogad Datu valsts inspekcija varētu organizēt personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu, pēc kura nokārtošanas var iegūt sertificēta personas datu aizsardzības speciālista statusu.

Līdz 2018.gada 5.jūlijam likums noteica, ka personas datu aizsardzības speciālistu apmācības var organizēt tikai Datu valsts inspekcijā akreditēti komersanti.

Pašreiz ne Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr.2016/679, ne Fizisko personu datu apstrādes likums nenosaka, ka komersantam, kas nodrošina personas datu aizsardzības speciālistu apmācības Latvijā, būtu jābūt akreditētam Datu valsts inspekcijā. Šādas akreditācijas pašreiz nenotiek un nav arī paredzētas. Akreditācija, iespējams, paredzēta tikai tādiem komersantiem, kas nodrošinās personas datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, bet ne komersantiem, kas organizē apmācības kvalifikācijas iegūšanai.

Ar šo vēlamies kliedēt nepamatotās bažas, kuras dažkārt izsaka potenciālie apmācību apmeklētāji, ka apmācību organizācijai komersantam nepieciešams kāds īpašs statuss.

Lai iegūtu personas datu aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas, var apmeklēt jebkura komersanta apmācības. SIA “E-sabiedrības risinājumi” no 2008.gada nepārtraukti nodrošina personas datu aizsardzības speciālistu apmācības vismaz 4 reizes gadā, tāpēc iesakām izvēlēties mūsu izstrādāto un laika gaitā līdz perfektumam noslīpēto apmācību programmu, ko papildus pielāgojam katras apmācību grupas dalībnieku specifiskajām vajadzībām.

image_pdf