Māra Ruķera datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas termiņš saskaņā ar 08.12.2023. Datu valsts inspekcijas lēmumu Nr. 3-2.2/249-DVI ir pagarināts uz trīs gadiem

Papildus informējam, ka saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma pārejas noteikumu 5.punktu Ministru kabinets līdz 2024.gada 1.jūnijam izvērtē šajā likumā ietvertā regulējuma par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena lietderību un iesniedz Saeimai izvērtējumu par iespēju atteikties no šā eksāmena. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija pašreiz veic aptauju par šāda eksāmena lietderību, lūdzot sniegt viedokli dažādu jomu pārstāvjiem. Tomēr arī tad, ja Ministru kabinets virzīs priekšlikumu par atteikšanos no kvalificētu datu aizsardzības speciālistu saraksta uzturēšanas, 2024.gadā un visdrīzāk arī 2025.gadā Datu valsts inspekcijas sarakstā iekļauto speciālistu statuss paliks nemainīgs.

image_pdf