Māris Ruķers 25.01.2024. piedalīsies Eiropas datu aizsardzības dienai veltītajā konferencē Briselē (Beļģija)

Māris Ruķers 25.01.2024. piedalīsies Eiropas datu aizsardzības dienai veltītajā konferencē Briselē (Beļģija), ko organizē Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ar ierobežotu uzaicināto dalībnieku skaitu. Konferences noslēgumā papildu diskusiju rīko arī Polijas pastāvīgā pārstāvniecība ES.

Par svarīgāko no šīs konferences stāstīsim mūsu 05.03.2024. marta seminārā personas datu aizsardzības speciālistiem!

Pieteikties šeit

image_pdf