Mīti par Vispārīgo datu aizsardzības regulu: publicējam dažus no tiem!

  1. Pārzinim ar Apstrādātāju obligāti jāslēdz atsevišķs līgums.

Nav taisnība: Regulas 28.panta 3.punkts paredz, ka Apstrādātājam ar līgumu ir jāpadara saistoši noteikti pienākumi, taču šā mērķa sasniegšanai obligāti nav jāslēdz atsevišķs līgums. Ja iespējams, attiecīgās prasības var integrēt arī biznesa līgumā, piemēram, to grozot.

  1. Līgums atbilstoši Regulas 28.panta 3.punktam ir jāslēdz ar katru sadarbības partneri, kuram tiek nodoti personas dati.

Nav taisnība: Regulas 28.panta 3.punkta prasības ir jāiekļauj tikai līgumā ar Apstrādātāju. Ja personas dati tiek nodoti citam pārzinim, viņš pats ir atbildīgs par savu apstrādi. Protams, arī līgumā ar pārzini var paredzēt atbildību attiecībā uz nododamo un saņemto personas datu kvalitāti.

  1. Visos gadījumos datu apstrādei ir jāsaņem datu subjekta piekrišana, tāpēc organizācijā tiek izstrādātas piekrišanas veidlapas, vai arī, piekrišana tiek iestrādāta līgumos.

Nav taisnība: datu subjekta piekrišana ir tikai viens no personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem. Attiecīgi tā nav piemērojama pilnīgi visos gadījumos, it īpaši gandrīz nav piemērojama darba tiesiskajās attiecībās, slēdzot līgumus, valsts pārvaldes funkciju ietvaros u.tml.

  1. Interneta vietnes lietotājam obligāti jāpiekrīt sīkdatņu politikai.

Nav taisnība: ja organizācija neizmanto analītiskās sīkdatnes, bet tikai tādas sīkdatnes, kas uzlabo mājas lapas darbību vai drošību, pārzinim ir jāsniedz tikai informācija datu subjektam. Pareizu piemēru var aplūkot mūsu sīkdatņu politikā.

  1. Datu subjektam vienmēr ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu.

Nav taisnība: Regula paredz šīs tiesības īstenošanu tikai noteiktos gadījumos: personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas vai leģitīmās intereses pamata vai arī, tiek apstrādāti nelikumīgi un nav nekāda cita tiesiskā pamata. Līdz ar to persona pamatā nevar prasīt sevi izdzēst no valsts informācijas sistēmām, ātrāk, nekā to paredz normatīvais akts.

 

(c) Māris Ruķers, SIA “E-sabiedrības risinājumi”

 

 

image_pdf