Pieteikšanās pasākumiem

Seminārs “Administratīvo pārkāpumu lietvedība no 2020.gada 1.janvāra” 20.09.2019.

EUR 150.00 (ar PVN)

No nākamā gada 1.janvāra spēkā stājas Administratīvās atbildības likums, bet spēku zaudēs Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss, kas tiek piemērots jau no 1985.gada!

Kategorija:

Apraksts

No nākamā gada 1.janvāra spēkā stājas Administratīvās atbildības likums, bet spēku zaudēs Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss, kas tiek piemērots jau no 1985.gada!

 

Šis ir piemērots brīdis, lai pirms izmaiņu stāšanās spēkā pievērstu uzmanību aktuālajam šajā jomā.

Seminārā tiks skaidrotas administratīvā pārkāpuma lietvedības procesa īpatnības, salīdzinot ar kodeksu, kā arī skaidroti jautājumi par to, kā valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk rīkoties, lai pareizi organizētu administratīvo pārkāpumu procesu iestādē.

 

Seminārā tiks skaidrots:

  • kāpēc vairs nepastāvēs administratīvā pārkāpuma protokols?
  • administratīvā pārkāpuma lietvedības termiņi
  • administratīvo sodu piemērošanas īpatnības
  • vai sodu var maksāt jebkura trešā persona?
  • kādiem jautājumiem uzmanība jāpievērš pašvaldībām saistošo noteikumu izmaiņu sakarā? administratīvo sodu pārrobežu izpilde
  • Pārejas noteikumu izpratne
  • Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana u.c. jautājumi

 

Īpaši aicināti valsts un pašvaldību iestāžu juristi, inspektori, valsts un pašvaldības policijas un citi darbinieki, kuru darbs ikdienā ir saistīts ar administratīvo pārkāpumu jomu.

 

Semināra lektori:

  • iur. E.Danovskis, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docents
  • iur. M.Ruķers, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējs

 

Pasākuma vieta/laiks:

Seminārs notiks 20.09.2019. “Tallink Hotel Riga” Rīgā, Elizabetes ielā 24, konferenču zālē no 10.00 līdz 15.30.

 

Cienījamie interesenti! Ja nerodat iespēju aizpildīt pieteikumu tiešsaistē, pieteikties iespējams arī atrakstot uz e-pasta adresi pieteikumi@e-risinajumi.lv