Pieteikšanās pasākumiem

Lekcija 2: Eiropas Savienības jauno regulu projekti

EUR 30.25 (ieskaitot PVN)

Kategorija:

Apraksts

Lekcijā aplūkoti četri jauni Eiropas Savienības regulu projekti (vēl nav pieņemti un stājušies spēkā) un to galvenais saturs gan kontekstā ar datu aprites regulējuma turpmākajām iecerēm Eiropas Savienības telpā kopumā, gan personas datu aizsardzības jautājumiem.

 

Lekcijas ilgums: 1,5 stunda.
Lektors: Mg.iur. Māris Ruķers.
Lekcijas cena: EUR 30,25 ieskaitot PVN.