Pieteikšanās pasākumiem

Lekcija 1: Eiropas Savienības tiesas un citu tiesu aktuālie spriedumi

EUR 30.25 (ieskaitot PVN)

Kategorija:

Apraksts

Lekcijā aplūkots aktuālais 24.02.2022. spriedums Eiropas Savienības tiesas lietā C-175/20, kas saistīts ar strīdu starp interneta sludinājumu pakalpojumu sniedzēju un VID. Tāpat aplūkoti divi Eiropas Cilvēka tiesību tiesas spriedumi par elektronisko sakaru datu vākšanu ārpus valsts robežām, kur tiesa abos gadījumos ir konstatējusi Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvības aizsardzības konvencijas 8.panta pārkāpumu. Tiek aplūkots arī viens Latvijas Augstākās tiesas Senāta rīcības sēdes lēmums un Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 80.pants.

 

Lekcijas ilgums: 1,5 stunda.
Lektors: Mg.iur. Māris Ruķers.
Lekcijas cena: EUR 30,25 ieskaitot PVN.