Pieteikšanās pasākumiem

Lekcija 4: Datu subjekta tiesības piekļūt saviem datiem, rīcības kodeksu uzraudzības iestādes, citi Eiropas datu aizsardzības kolēģijas lēmumi

EUR 11.00 (ieskaitot PVN)

Kategorija:

Apraksts

Lekcijas pirmā daļa (pirmās 20 minūtes) ir turpinājums Lekcijai 3 – par datu subjekta tiesībām piekļūt saviem personas datiem. Pārējā daļā tiek aplūkots jautājums par rīcības kodeksu uzraudzības institūcijām Latvijā, Datu valsts inspekcijas tiesības pieprasīt pārzinim personas datu dzēšanu, kā arī sniegtas atbildes uz dažiem semināra dalībnieku jautājumiem.

 

Lekcijas ilgums: 40 minūtes.
Lektors: Mg.iur. Māris Ruķers.
Lekcijas cena: EUR 11,00 ieskaitot PVN.