Pieteikšanās pasākumiem

Lekcija 3: Datu subjekta tiesības piekļūt saviem datiem kontekstā ar Eiropas datu aizsardzības kolēģijas viedokli Nr.01/2022

EUR 21.00 (ieskaitot PVN)

Kategorija:

Apraksts

Lekcijas sākumā (aptuveni pirmās 10 minūtes) tiek sniegtas atbildes uz dažādiem semināra dalībnieku iesūtītajiem jautājumiem, arī tādiem, kas nav saistīti ar datu subjekta tiesībām. Piemēram, sīkdatnes un Google Analytics izmantošana organizāciju mājas lapās un citi. Turpmāk tiek aplūkoti svarīgākie jautājumi par datu subjekta tiesībām piekļūt saviem personas datiem saistībā ar Regulas 15.panta piemērošanu, sniedzot lektora viedokli par datu subjekta tiesību praktiskajiem jautājumiem.

 

Lekcijas ilgums: 1,5 stunda.
Lektors: Mg.iur. Māris Ruķers.
Lekcijas cena: EUR 21,00 ieskaitot PVN.