Pievienojies!

SIA “E-sabiedrības risinājumi” sniedz pakalpojumus personas datu aizsardzības, administratīvo tiesību un komerctiesību jautājumos gan valsts organizācijām, gan kapitālsabiedrībām. Mums ir strauji pieaudzis darba apjoms, tāpēc meklējam kolēģus jurista un jurista palīga vakancēm, kam ir interese strādāt un attīstīt sevi tieši šajā tiesību jomā.

Paredzamie darba pienākumi:

 • Fizisko personu datu apstrādes procedūru un dokumentu pārskatīšana, izstrāde un ieviešana iestādēs un uzņēmumos atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai
 • Līdzdalība biroja iekšējo darba procedūru organizēšanā, īstenošanā un kontrolē, līgumu projektu vai citu dokumentu sagatavošana
 • Dažādu dokumentu juridiskā analīze un atzinumu sniegšana, prezentāciju gatavošana
 • Piedalīšanās audita, novērtējuma un citos ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu saistītos pasākumos pie klienta
 • Uzņēmuma pārstāvēšana dažādās institūcijās un darbā ar klientiem

Vēlamās pretendenta kvalitātes:

 • Iepriekšēja saskarsme un zināšanas personas datu aizsardzības jautājumos, administratīvajās tiesībās vai komerctiesībās
 • Datorprasmes
 • Ļoti labas valsts valodas zināšanas (mutvārdos un rakstveida)
 • Svešvaloda: angļu, franču vai vācu valodas zināšanas
 • Stresa noturība, spēja uzņemties iniciatīvu, patstāvīgi plānot darbu un noteikt prioritātes
 • Pozitīva attieksme pret darbu un augsta atbildības sajūta

Mēs piedāvājam:

 • Strādāt atpazīstamā un stabilā juridiskajā birojā
 • Izaugsmes iespējas
 • Darba apstākļus mūsdienīgā birojā
 • Sociālās garantijas
 • Iespēju iegūt vērtīgu pieredzi un augt profesionāli
 • Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu un vadības atbalstu
 • Darba samaksu pārbaudes laika ietvaros EUR 800 līdz 1200, pēc nodokļu nomaksas, atkarībā no pretendenta kvalifikācijas jurista palīga vai jurista amatam.

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: info@e-risinajumi.lv līdz 01.10.2019.

Ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.


Informējam, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei, lai tiktu veikts kandidāta novērtējums jurista amatam. Veicot iesūtīto CV izvērtēšanu, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “E-sabiedrības risinājumi” tiesiska interese.

Iesniegtā informācija tiks izmantota tikai pretendentu atlasei un pēc tam iznīcināta 3 mēnešus pēc atlases beigām. Ja līdz 10.10.2019. neesat saņēmuši uzaicinājumu uz pārrunām, Jūsu kandidatūra pēc izvērtēšanas nav atbalstīta un Jūsu personas dati tiks iznīcināti norādītajā termiņā.

Pārzinis: SIA “E-sabiedrības risinājumi”, reģ.nr.40003734274, adrese: Rīga, Bauskas iela 58A, LV-1004. Kontaktinformācija: 67291372, info@e-risinajumi.lv.

Papildu informācija mūsu privātuma politikā:

image_pdf