Polijas personas datu uzraudzības iestāde uzliek pirmo sodu par Regulas neievērošanu

 

Polija ir uzlikusi pirmo sodu aptuveni EUR 220 000 (PLN 943 000) apmērā par Regulas 14.panta prasību neievērošanu.

Kā zināms, Regulas 14.pants paredz, ka pārzinim ir jāinformē datu subjekts, ja personas dati par viņu ir ievākti no trešajām personām (nevis tieši no datu subjekta).

Konkrētajā lietā kompānija, kas izsūtīja dažādus mārketinga e-pasta sūtījumus un ievāca šo personu datus, neizpildīja informēšanas pienākumu attiecībā uz visiem datu subjektiem. Kompānija informāciju datu subjektiem ievietoja arī savā mājas lapā. Tomēr Polijas uzraudzības iestāde uzskatīja, ka tas nav pietiekami, ja kompānijai faktiski ir datu subjektu kontakti, kas ļautu informēt viņus tieši. Taču no otras puses, Polijas uzraudzības iestāde arī neuzskatīja, ka informēšanas pienākuma izpildei obligāti ir jāsūta ierakstīta vēstule.

Papildu informācija: https://uodo.gov.pl/en/553/1009

 

image_pdf