2019. gada 31. maijā notika seminārs personas datu aizsardzības speciālistiem, juristiem un jomas ekspertiem. Sekojiet līdzi informācijai, drīzumā publicēsim nākošo semināru datumus.
Vispārīgā datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (Regula) prasības Eiropas Savienībā ir cieši saistītas ar sīkdatņu regulējumu, sociālo tīklu kontu izmantošanu uzņēmuma un iestādes darbā, kā arī attiecīgi rodas jautājums: vai Regulā paredzētā soda risks pastāv gadījumā, kad pārzinis izmanto trešās personas platformas, par kuras personas datus ievāc un apstrādā saskaņā ar savu politiku.
Jaunākā Eiropas Savienības tiesu prakse norāda: šīs lietas ir cieši saistītas ar Regulu un Datu valsts inspekcijai ir tiesības piemērot sankcijas pat gadījumā, ja uzņēmums nesniedz datu subjektam informāciju par apstrādes darbībām, kuras veic sociālā tīkla uzturētājs, kā trešā persona.
Seminārā skaidrojām, kā pašreiz tiek interpretētas dažādu normatīvo aktu prasības kontekstā ar Regulu; kā slēgt līgumus ar apstrādātāju, ja ir droši paredzams “apakš-apstrādātājs”; cik ilgi ir un būs jāglabā personāla un ar to saistītie dokumenti un daudzas citas aktuālās lietas, par kurām mūsu seminārā var iegūt kvalitatīvu informāciju, kā arī padomu.

Dažas no tēmām, kas tika skartas:

  • Nepersondatu brīva aprite Eiropas Savienībā: prasību ietekmes izpratne.
  • Datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem – kāds ir tiesību mērķis un robežas?
  • Reģistrēts lietotājs interneta vietnē un viņa tiesības tikt izdzēstam – vai ir saistība? Uzņēmuma lapa sociālajā tīkla platformā, kurš ir pārzinis un kam?
  • Apstrādātājs un apakš-apstrādātājs: tiesiskās attiecības ar pārzini un to risināšanas metodes.
  • Sīkdatņu un citu rīku ievietošanas regulējums: Eiropas Savienības tiesas prakse un praktiskās problēmas.
  • e-Privātuma regulējums un Vispārīgā datu aizsardzības regula: Datu valsts inspekcijas kompetence un pārziņu atbildība.

Ir iespējams iegādāties semināra mācību materiālus par EUR 25,00 (iekļaujot PVN). Materiālus var saņemt elektroniski. Pieteikties uz materiālu saņemšanu var, atrakstot e-pastu uz: info@e-risinajumi.lv

image_pdf