SIA “E-sabiedrības risinājumi” jurists ieguvis sertificēta personas datu aizsardzības speciālista statusu

Datu valsts inspekcija 2022.gada 14.jūnijā organizēja personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu, kur tika pārbaudītas pretendentu zināšanas un prasmes saistībā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Datu valsts inspekcijas eksāmenā piedalījās arī SIA “E-sabiedrības risinājumi” jurists Krišjānis Cercens, kurš veiksmīgi nokārtoja eksāmenu un 05.07.2022. tika iekļauts Datu valsts inspekcijas personas datu aizsardzības speciālistu sarakstā.

image_pdf