Zviedrijas datu aizsardzības inspekcija ir sodījusi pašvaldību par 200 000 SEK (aptuveni EUR 20 000) par sejas atpazīšanas tehnoloģijas izmantošanu, lai uzraudzītu skolēnu klātbūtni skolā. Šis ir pirmais naudas sods, ko izdevusi Zviedrijas personas datu aizsardzību uzraugošā iestāde.

Skellefteå skola Zviedrijas ziemeļos ir veikusi sejas atpazīšanas pilotprojektu, izmantojot video kameru, lai sekotu līdzi skolēnu apmeklējumam skolā. Pilotprojekts notika vienā skolas klasē, ierobežotu laiku.

Zviedrijas datu aizsardzības inspekcija secinājusi, ka pilotprojektā pārkāptas vairākas Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) tiesību normas un uzlika Skellefteå pašvaldībai naudas sodu aptuveni 20 000 eiro apmērā. Zviedrijā valsts pārvaldes iestādēm var uzlikt maksimālo soda naudu 10 miljonu SEK apmērā (aptuveni EUR 1 milj.).


Salīdzinājumam, Latvijas Fizisko personu datu apstrādes likumā pašreiz nav paredzēta vispār nekāda valsts un pašvaldību iestāžu vai amatpersonu atbildība par Regulas pārkāpumiem. Kaut arī Latvijas tiesību sistēma neparedz, ka viena valsts pārvaldes iestāde var uzlikt sodu otrai pārvaldes iestādei, līdz ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa spēka zaudēšanu (no 2020.gada 1.janvāra), Datu valsts inspekcijai nepastāvēs pat formāla iespēja sodīt pat amatpersonas valsts pārvaldes jomā.


Minētā Zviedrijas skola ir prettiesiski apstrādājusi sensitīvus biometriskos datus un nav veikusi atbilstošu novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (Regulas 35.pants), ieskaitot pienākumu veikt iepriekšēju apspriešanos ar Zviedrijas datu aizsardzības inspekciju (Regulas 36.pants). Skola ir pamatojusi apstrādi ar datu subjektu piekrišanu, bet Zviedrijas datu aizsardzības inspekcija uzskata, ka piekrišana nebija derīgs personas datu apstrādes tiesiskais pamats, ņemot vērā datu subjekta un pārziņa attiecību nevienlīdzību.

image_pdf